Alle vragen

Wat betekent dat de norm NEN 7510 onder accreditatie staat?

Dat betekent dat de toetsing tegen deze norm onder accreditatie plaatsvindt. Toetsing onder accreditatie is gebonden aan een aantal strikte regels. Alleen een onafhankelijke certificerende instelling mag de certificering uitvoeren. Daarnaast mag deze certificerende instelling geen adviserende rol hebben in de te toetsen organisatie. De certificerende instelling staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Deze controleert of de certificerende instelling certificeringen volgens de regels uitvoert. De Raad voor Accreditatie baseert zich daarbij ook op internationale regelgeving.