Alle vragen

Wat zijn de kosten van het certificatietraject?

In NTA 7515 ‘Conformiteitsbeoordeling ‑ Eisen voor instellingen die audits ten behoeve van certificatie van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren’ staan richtlijnen voor de wijze van toetsing en de auditordagen. Prijsopgaven van certificatietrajecten kunnen worden opgevraagd bij de aangesloten certificerende instellingen.