Alle vragen

Is certificatie verplicht?

Nee. Met een certificaat toont de zorginstelling aan dat ze, voor de vastgestelde reikwijdte van de certificatie, de geïdentificeerde risico's op een aanvaardbaar niveau heeft gebracht en geborgd.