Alle vragen

Tegen welke norm kan ik me laten certificeren?

Zorginstellingen kunnen zich tegen NEN 7510 laten certificeren. De zorginstelling bepaalt zelf de reikwijdte van het te behalen certificaat. Dit kan bijvoorbeeld worden beperkt tot een specifieke afdeling en/of proces.

Het is niet mogelijk om tegen NEN 7512 en NEN 7513 te certificeren. Deze normen zijn uitwerkingen van en toevoegingen op NEN 7510.