Alle vragen

Wat is een geavanceerde elektronische handtekening en is zo’n handtekening wel veilig?

Voor een 'gewone' elektronische handtekening gelden de volgende eisen:

  • Ze moet op een unieke wijze aan de ondertekenaar zijn verbonden.
  • De ondertekenaar moet kunnen worden geïdentificeerd.
  • Ze moet tot stand komen met middelen die de ondertekenaar onder zijn controle kan houden.
  • Elke wijziging van de gegevens moet kunnen worden opgespoord.

De geavanceerde elektronische handtekening gaat nog een stap verder. Ze moet zijn gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat en zijn gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen, conform de Europese richtlijn 1999/91/EG.