Alle vragen

Wat is de relatie tussen NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513?

NEN 7510 is een managementsysteemnorm die een kader stelt voor het organiseren en borgen van informatiebeveiliging binnen een zorginstelling of toeleverancier. NEN 7512 en NEN 7513 zijn aanvullingen op (specifieke eisen uit) NEN 7510.