Alle vragen

Naast NEN 7510 wordt gebruikgemaakt van de voorschriften voor een Goed Beheerd Zorgsysteem zoals gedefinieerd door NICTIZ. Is dit dubbelop?

Voor de kwalificatie van een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ) wordt ervan uitgegaan dat iedere zorgaanbieder voldoet aan de gestelde wetten, regelgeving en normen. Toezicht en toetsing hiervan blijft belegd bij de daartoe bevoegde toezichthoudende instanties.

Een toetsing aan alle eisen uit NEN 7510 vormt geen onderdeel van de GBZ-kwalificatie. In de praktijk blijkt een aantal concrete eisen voor een GBZ overeen te komen met een deel van de normen uit NEN 7510, waarmee NEN 7510 en het programma van eisen GBZ elkaar voor een deel dus overlappen.

Meer informatie over GBZ is te vinden op www.nictiz.nl.