Alle vragen

Wie is verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging in de zorg?

De complexiteit van informatiebeveiliging in de zorgsector blijkt duidelijk uit de veelheid van partijen en disciplines, het netwerk van zorginstellingen en andere belanghebbenden die een rol spelen in het verzamelen, opslaan, verwerken en transporteren van gegevens. Elke organisatie in de zorg heeft haar eigen verantwoordelijkheid voor het beveiligen van patiƫntgegevens die onder haar hoede worden vastgelegd.

Communicatie tussen partijen in de zorg moet worden gezien als (een deel van) een proces, zodat duidelijk is bij wie de verantwoordelijkheid voor dat (deel)proces ligt. Daarbij kunnen taken worden gedelegeerd aan derden, kunnen er vormen van samenwerking zijn en kunnen er afspraken zijn over de regels die worden gebruikt bij de onderlinge communicatie.