Alle vragen

Is het gebruik van NEN 7510 verplicht?

NEN 7510 wordt genoemd in artikel 2 van de AMvB die behoort bij de Wet voor het gebruik van het BSN in de zorg. Hierdoor heeft NEN 7510 een verplichtend karakter. De verplichting voor de zorginstellingen bestaat uit het feit dat bij het leveren van verantwoorde zorg de patiëntgegevens op adequate wijze moeten worden beveiligd en
NEN 7510 hiervoor een aangewezen middel kan zijn. Informatiebeveiliging valt daarmee onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). IGJ neemt NEN 7510 ter hand bij het toetsen of zorginstellingen de juiste maatregelen treffen voor het invoeren en handhaven van adequate informatiebeveiliging.​