1   Onderwerp en toepassingsgebied

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
NTA 7516 stelt functionele specificaties vast voor het veilig uitwisselen van persoonlijke gezondheidsinformatie tussen professionals onderling en tussen professionals en personen, bijvoorbeeld via e-mail. NTA 7516 is van toepassing op alle vormen van ad-hoc-uitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie tussen twee of meer mensen, waartoe e-mail, maar ook chatapplicaties (al dan niet aangeboden binnen een berichtenportaalfunctionaliteit) worden gerekend.
NTA 7516 behandelt niet:
  • realtimecommunicatiediensten zoals (beeld)bellen;
  • het versturen van berichten via een fax;
  • het e-mailen tussen personen onderling;
  • filetransfer toepassingen als WeTransfer en Dropbox;
  • niet-elektronische communicatie, waaronder het uitwisselen van papieren dossiers;
  • uitwisseling van gestructureerde informatie (bijvoorbeeld met behulp van IHE 4)-standaarden).