Bibliografie

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
NEN 7510:2011, Medische informatica — Informatiebeveiliging in de zorg
NEN-EN-ISO 9000:2005, Kwaliteitsmanagementsystemen — Grondbeginselen en verklarende woordenlijst
NEN-EN-ISO 27799:2005, Health informatics — Information security management in health using ISO/IEC 27002
NEN-ISO/IEC 27002:2007, Information technology — Security techniques — Code of practice for information security management
NEN-ISO/IEC 27006:2011, Information technology — Security techniques — Requirements for bodies providing audit and certification of information security management
IAF MD11:2013, Mandatory Document for the application of ISO/IEC 17021 for audits of integrated management systems