3   Termen en definities

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende termen en definities.
3.1
certificaat
document uitgegeven door een certificatie-instelling in overeenstemming met de accreditatievoorwaarden en dat een accreditatiesymbool of -mededeling bevat
3.2
certificatie-instelling
derde die het ISMS van de organisatie van een klant met betrekking tot gepubliceerde ISMS -normen en de door het systeem vereiste aanvullende documentatie, beoordeelt en certificeert
3.3
certificatiedocument
document dat aangeeft dat het ISMS van de organisatie van een klant voldoet aan voorgeschreven ISMS-normen en de door het systeem vereiste aanvullende documentatie
3.4
ISMS
Information Security Management System
3.5
merk
wettig gedeponeerd handelsmerk of anderszins beschermd symbool dat is verstrekt volgens de regels van een accreditatie-instelling of een certificatie-instelling, en dat aangeeft dat adequaat vertrouwen in de door een instelling gehanteerde systemen is aangetoond of dat relevante producten of personen voldoen aan de eisen van een genoemde norm
3.6
organisatie
bedrijf, maatschappij, firma, onderneming, autoriteit of instituut, of een deel of combinatie daarvan, hetzij rechtspersoon of niet, openbaar of besloten, met eigen functies en administratie en in staat om te bewerkstelligen dat informatieveiligheid wordt betracht