2   Normatieve verwijzingen

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
De volgende documenten waarnaar is verwezen, zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigings- en correctiebladen) waarnaar is verwezen van toepassing.
  • NEN 7510:2011 Medische informatica — Informatiebeveiliging in de zorg
  • NTA 8224 Conformiteitsbeoordeling — Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen in zorg en welzijn uitvoeren
  • NEN-EN-ISO/IEC 17021:2011 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems
  • NEN-EN-ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems