1   Onderwerp en toepassingsgebied

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
NTA 7515 is primair bedoeld ter ondersteuning van de accreditatieactiviteiten van certificatie-instellingen die ISMS-certificatie uitvoeren. Deze NTA noemt eisen en biedt richtlijnen voor instellingen die audits ten behoeve van certificatie van een managementsysteem voor informatiebeveiliging in de zorg (ISMS voor de zorg) uitvoeren, naast de eisen zoals vermeld in NEN-EN-ISO/IEC 17021 en NEN 7510:2011.
De in deze NTA opgenomen eisen moeten door een instelling die ISMS-certificatie uitvoert, worden aangetoond in de zin van competentie en betrouwbaarheid, en de richtlijnen in deze NTA bieden deze instellingen aanvullende interpretatie van die eisen.
OPMERKING Eisen uit deze NTA kunnen worden gebruikt voor accreditatie, collegiale toetsing of andere auditprocessen.