4   Symbolen en afkortingen

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
CI Certificerende Instelling
CIBG Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, agentschap van het ministerie van VWS
EPD Elektronisch patiëntdossier
GBA Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
ICT Informatie- en Communicatie Technologie
ID Identificator
LSP Landelijk schakelpunt
Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg
OID Object Identifier
PGO Persoonlijke gezondheidsomgeving
UTC Coordinated Universal Time
UZI Unieke Zorgverlener Identificatie
Wet BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
WBP Wet bescherming persoonsgegevens
WGBO Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst