Bibliografie

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
[1] IETF/RFC 3881, Security Audit and Access Accountability Message – XML Data Definitions for Healthcare Applications, September 2004
[2] ASTM E2147-01, Standard specification for audit and disclosure logs for use in health information systems
[3] ISO 12052:2006, Health informatics – Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) including workflow and data management
[4] IHE IT Infrastructure Technical Framework, vol. 1, Revision 6.0 (2009): Integration Profiles
[5] IHE IT Infrastructure Technical Framework, vol. 2, Revision 6.0 (2009): Transactions
[6] ISO/CD 27789, Health informatics – Audit trails for electronic health records
[7] ISO/TS 22600, Health informatics – Privilege Management and Access Control
[8] ISO/TS 21298, Health informatics – Functional and structural roles
[9] EN 13606-4, Health informatics – Electronic health record communication, Part 4: Security
[10] AORTA-documentatierelease 2008 totaal, Nictiz, 31 oktober 2008 en 16 april 2009
[11] Uitgangspunten voor autorisatieprotocollen en toestemmingsprofielen, NEN-rapport, december 2006
[12] Aansprakelijkheid rond het EPD, Rapport Universiteit van Tilburg, april 2008
[13] Implementatie van de WGBO – Van wet naar praktijk, KNMG juni 2004
[14] Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
[15] Wetsvoorstel Wijziging van de wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg
[16] Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
[17] Kwaliteitswet Zorginstellingen (Kwz)
[18] Unified Modeling Language. Object Management Group, http://www.uml.org/