Bijlage B

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
(informatief)

Scenario’s voor presentatie van loggegevens

B.1   Algemeen

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Logging heeft als doel toegankelijk te zijn voor de hieronder opgesomde gelimiteerde groep gebruikers. Deze gegevens zullen mede afhankelijk van het type gebruiker op een specifieke manier doorzoekbaar behoren te zijn en gepresenteerd moeten worden. De navolgende scenario’s worden daarbij onderkend.

B.1.1   Inzage door patiënt zonder acute aanleiding

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Een patiënt besluit een eerste keer of periodiek, de logging van zijn dossier te bekijken.
Online zal hiertoe door of namens de patiënt ingelogd behoren te worden binnen het logging-informatiesysteem met authenticatieniveau hoog. De gebruiker moet bij online-gebruik de verzameling logregels kunnen doorzoeken.
Afhankelijk van de wijze van toegang (bijv. online en/of via een aangevraagde lijst) moet de patiënt een overzicht kunnen krijgen met één of een combinatie van de volgende criteria:
 • startdatum met eventueel een tijdstip;
 • einddatum met eventueel een tijdstip;
 • een bepaalde gebruikersinteractie,
 • een reagerend zorginformatiesysteem (indien meer dan een informatiesysteem wordt bediend);
 • een aanduiding van de agerende c.q. raadplegende zorgpartij;
 • de gegevensklasse waar de logging betrekking op heeft.
Het logging-informatiesysteem behoort aansluitend alle logregels te presenteren die aan de gestelde criteria voldoen. Eventueel moet een groot aantal hits bladerbaar worden opgeleverd. Per logregel behoren de volgende attributen te kunnen worden getoond:
 • de identiteit van de agerende c.q. raadplegende zorgpartij, in een leesbare voor de patiënt herkenbare instelling en persoon;
 • de rol van de verantwoordelijke of handelende zorgverlener indien relevant;
 • de identiteit van de handelende medewerker indien er in opdracht wordt gehandeld;
 • de functie van de verantwoordelijke of handelende zorgverlener;
 • de uitgevoerde gebruikersinteractie;
 • het tijdstip van de interactie,
 • een indicatie dat een beroep is gedaan op een noodsituatie;
 • het resultaat van de autorisatie danwel een foutcode/-omschrijving indien niet gelukt;
 • indicatie (s) van eventueel opgetreden foutsituaties;
 • de gegevensklasse waar de logging betrekking op heeft.
 • een unieke ID van de logregel;
 • eventueel inhoud van de informatie waarop de actie betrekking heeft.
Delen van lijsten met online-resultaten behoren afdrukbaar te zijn voor de patiënt.

B.1.2   Inzage door patiënt met acute aanleiding

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Een patiënt vermoedt dat zijn dossier door onbevoegden is ingezien. Hij wil daartoe inzage krijgen en kunnen overleggen met de eventueel ongeautoriseerde zorgverlener of medewerker danwel contact opnemen met een toezichthouder. Als onder B.1.1.

B.1.3   Inzage door toezichthouder (reactief)

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Hier wordt eveneens onder verstaan een toezichthouder binnen een zorginstelling die op eigen initiatief c.q. op verzoek van de bestuurder van de zorginstelling handelt.
Als onder B.1.1aangevuld met de volgende zoekcriteria en attribuutpresentatie:
 • range of uniek logregel-ID;
 • range of unieke patient-ID (=BSN);
 • weer te geven attributen:
  • BSN;
  • identiteit van de patiënt in een leesbare vorm zoals opgeslagen in de GBA.

B.1.4   Inzage door toezichthouder (proactief)

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Als onder B.1.3.
Minimaal gesorteerd op medewerker / voor een specifieke medewerker

B.1.5   Inzage door logbeheerder

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Ten bate van het beheer van het logging-informatiesysteem behoort een logbeheerder zijn functie te kunnen invullen door inzage te krijgen in de loggegevens. Hiertoe zal door de logbeheerder ingelogd moeten worden binnen het logging-informatiesysteem met authenticatieniveau hoog.
Van de weergegeven attributen moeten alle tot een patiënt te herleiden gegevens afwezig zijn.
Overigens als onder B.1.1.