2   Normatieve verwijzingen

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing.
  • NEN 7510 Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg
  • NEN-EN 13606-4:2007 Health informatics – Electronic health record communication – Part 4: Security
  • NEN-ISO 8601:2005 Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times
  • ISO/TS 21298:2008 Health Informatics – Functional and structural roles
  • NPR-ISO/TS 22600-1:2006 Health informatics – Privilege management and access control – Part 1: Overview and policy management
  • NPR-ISO/TS 22600-2:2006 Health informatics – Privilege management and access control – Part 2: Formal models
  • NPR-ISO/TS 22600-3:2009 Health informatics – Privilege management and access control – Part 3: Implementations