Voorwoord

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Deze norm is de eerste periodieke herziening van NEN 7512:2005. In deze revisie is nadrukkelijk aangesloten bij de systematiek van NEN 7510:2011. Beoordeling en behandeling van risico’s die bij gegevensuitwisseling een rol spelen is daarin essentieel en daarom in deze revisie verder uitgewerkt. Daarnaast zijn de hiervoor relevante beheersmaatregelen nu meer expliciet en normatief geformuleerd.
De herziening is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de normcommissie 303006 ‘Informatievoorziening in de zorg’ door een daartoe ingestelde projectgroep.
Het opstellen van de revisie is uitgevoerd door:
H.H.M Ernst HagaZiekenhuis
D. de Jong op persoonlijke titel
W.L. Posthumus op persoonlijke titel
J.W.R. Schoemaker Erasmus MC
P.M. Uitendaal Nictiz