Bibliografie

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
NEN 7513, Medische informatica — Logging — Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers
ISO/IEC 11770-1, Information technology — Security techniques — Key management — Part 1: Framework (NEN-ISO/IEC 11770-1)
ISO/IEC 11770-2, Information technology — Security techniques — Key management — Part 2: Mechanisms using symmetric techniques (NEN-ISO/IEC 11770-2)
ISO/IEC 11770-3, Information technology — Security techniques — Key management — Part 3: Mechanisms using asymmetric techniques (NEN-ISO/IEC 11770-3)
ISO/IEC TR 13335-3, Information technology — Guidelines for the management of IT Security — Part 3: Techniques for the management of IT Security (NPR-ISO/IEC TR 13335-3) 3)
ISO/TS 14441, Health informatics — Security and privacy requirements of EHR systems for use in conformity assessment (NPR-CEN-ISO/TS 14441)
ISO 15489-1, Information and documentation — Records management — Part 1: Concepts and principles (NEN-ISO 15489-1)
ISO 17090-1, Health Informatics — Public key infrastructure — Part 1: Framework and overview (NEN-ISO 17090-1)
ISO 17090-2, Health Informatics — Public key infrastructure — Part 2: Certificate profile (NEN-ISO 17090-2)
ISO 17090-3, Health Informatics — Public key infrastructure — Part 3: Policy management of certification authority
ISO/TR 17791, Health informatics — Guidance on standards for enabling safety in health software (NPR-ISO/TR 17791)
ISO/TS 17975, Health informatics — Principles and data requirements for consent in the Collection, Use or Disclosure of personal health information
ISO/IEC 18028-4, Information technology — Security techniques — IT network security — Part 4: Securing remote access (NEN-ISO/IEC 18028-4) 3)
ISO/IEC 20000-1, Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements (NEN-ISO/IEC 20000-1, Informatietechnologie — Servicemanagement — Deel 1: Servicemanagementsysteemeisen)
ISO/IEC 20000-2, Information technology — Service management — Part 2: Guidance on the application of service management systems (NEN-ISO/IEC 20000-2, Informatietechnologie — Servicemanagement — Deel 2: Richtlijn voor toepassing van servicemanagementsysteemeisen)
ISO 21091, Health informatics — Directory services for health care providers, subjects of care and other entities (NEN-EN-ISO 21091)
ISO 21298 (Cor. 2017), Health informatics — Functional and structural roles (NEN-EN-ISO 21298 (Cor. 2017-04))
ISO/TS 21547, Health informatics — Security requirements for archiving of electronic health records — Principles (NPR-ISO/TS 21547)
ISO 22301 (Cor. 2012-06), Societal security — Business continuity management systems — Requirements (NEN-EN-ISO 22301, Maatschappelijke veiligheid — Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit (business continuity management systems)— Eisen)
ISO 22313, Societal security — Business continuity management systems — Guidance (NEN-EN-ISO 22313, Maatschappelijke veiligheid— Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit (business continuity management systems)— Richtlijnen)
ISO 22600-1, Health informatics — Privilege management and access control — Part 1: Overview and policy management (NEN-EN-ISO 22600-1)
ISO 22600-2, Health informatics — Privilege management and access control — Part 2: Formal models (NEN-EN-ISO 22600-2)
ISO 22600-3, Health informatics — Privilege management and access control — Part 3: Implementations (NEN-EN-ISO 22600-3)
ISO 22857, Health informatics — Guidelines on data protection to facilitate trans-border flows of personal health data (NEN-ISO 22857)
ISO 25237, Health informatics — Pseudonymization (NEN-EN-ISO 25237)
ISO/IEC 27000, Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary (NEN-EN-ISO/IEC 27000)
ISO/IEC 27001, Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements (NEN-EN-ISO/IEC 27001+C11+C1+C2, Informatietechnologie — Beveiligingstechnieken — Managementsystemen voor informatiebeveiliging — Eisen)
ISO/IEC 27002, Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls (NEN-ISO/IEC 27002+C1+C2, Informatietechnologie — Beveiligingstechnieken — Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging)
ISO/IEC 27005, Information technology — Security techniques — Information security risk management (NEN-ISO/IEC 27005)
ISO/IEC 27007, Information technology — Security techniques — Guidelines for information security management systems auditing (NEN-ISO/IEC 27007)
ISO/IEC TR 27008, Information technology — Security techniques — Guidelines for auditors on information security controls (NEN-ISO/IEC TR 27008)
ISO/IEC 27031, Information technology — Security techniques — Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity (NEN-ISO/IEC 27031)
ISO/IEC 27033-1, Information technology — Security techniques — Network security — Part 1: Overview and concepts (NEN-ISO/IEC 27033-1)
ISO/IEC 27033-2 (Cor. 2012-08), Information technology — Security techniques — Network security — Part 2: Guidelines for the design and implementation of network security (NEN-ISO/IEC 27033-2 (Cor. 2012-08))
ISO/IEC 27033-3, Information technology — Security techniques — Network security — Part 3: Reference networking scenarios — Threats, design techniques and control issues (NEN-ISO/IEC 27033-3)
ISO/IEC 27033-4, Information technology — Security techniques — Network security — Part 4: Securing communications between networks using security gateways (NEN-ISO/IEC 27033-4)
ISO/IEC 27033-5, Information technology — Security techniques — Network security — Part 5: Securing communications across networks using Virtual Private Network (VPNs) (NEN-ISO/IEC 27033-5)
ISO/IEC 27035, Information technology — Security techniques — Information security incident management (NEN-ISO/IEC 27035) 4)
ISO/IEC 27036-1, Information technology — Security techniques — Information security for supplier relationships — Part 1: Overview and concepts (NEN-ISO/IEC 27036-1)
ISO/IEC 27036-2, Information technology — Security techniques — Information security for supplier relationships — Part 2: Requirements (NEN-ISO/IEC 27036-2)
ISO/IEC 27036-3, Information technology — Security techniques — Information security for supplier relationships — Part 3: Guidelines for information and communication technology supply chain security (NEN-ISO/IEC 27036-3)
ISO/IEC 27037, Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence (NEN-EN-ISO/IEC 27037)
ISO 27789, Health informatics — Audit trails for electronic health records (NEN-EN-ISO 27789)
ISO 27799, Health informatics — Information security management in health using ISO/IEC 27002 (NEN-EN-ISO 27799)
ISO/IEC 29100, Information technology — Security techniques — Privacy framework (NEN-ISO/IEC 29100)
ISO/IEC 29101, Information technology — Security techniques — Privacy architecture framework (NEN-ISO/IEC 29101)
ISO 31000, Risk management — Principles and guidelines (NEN-ISO 31000, Risicomanagement — Principes en richtlijnen)
IETF RFC 3881, Security Audit and Access Accountability Message XML Data Definitions for Healthcare Applications
IETF RFC 4810, Long-Term Archive Service Requirements
IETF RFC 4998, Evidence Record Syntax (ERS)
Aanbeveling van de Raad van Europa, R (97)5 betreffende de bescherming van medische gegevens, Raad van Europa, Straatsburg, 12 februari 1997