4   Structuur van de paragrafen

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Elke categorie met hoofdbeveiligingsbeheersmaatregelen bevat een doelstelling voor de beheersmaatregel(en) die aangeeft wat er bereikt moet worden, en een of meer beheersmaatregelen die kunnen worden toegepast om deze doelstelling te bereiken.
Beheersmaatregel Definieert de beheersmaatregel zoals genoemd in NEN-ISO/IEC 27002+C1+C2:2015, om aan de beheersdoelstelling te voldoen.
Zorgspecifieke beheersmaatregel Definieert de zorgspecifieke beheersmaatregel zoals genoemd in NEN-EN-ISO 27799:2016, om, ingeval zorggegevens worden verwerkt of bewerkt, aan de beheersdoelstelling te voldoen.
Implementatierichtlijn Biedt meer gedetailleerde informatie om de implementatie van de beheersmaatregel te ondersteunen en om te voldoen aan de doelstelling van de beheersmaatregel. De richtlijn is mogelijk niet in alle situaties geheel passend of toereikend en voldoet mogelijk niet aan de specifieke eisen met betrekking tot beheersmaatregelen van de organisatie.
Zorgspecifieke implementatierichtlijn Biedt meer gedetailleerde informatie om te voldoen aan de doelstelling van de zorgspecifieke beheersmaatregel. De richtlijn is mogelijk niet in alle situaties geheel passend of toereikend en voldoet mogelijk niet aan de specifieke eisen met betrekking tot beheersmaatregelen van de organisatie waar zorggegevens worden verwerkt.
Overige informatie Biedt meer informatie waar mogelijk rekening mee moet worden gehouden, bijvoorbeeld juridische overwegingen en verwijzingen naar andere normen.
Overige zorgspecifieke informatie Biedt meer zorgspecifieke informatie waar mogelijk rekening mee moet worden gehouden, bijvoorbeeld verwijzingen naar andere normen.
Wanneer een van de onderdelen geen tekst bevat, is dat aangegeven met ‘<geen>’. In de bibliografie is aan de internationale normen waarnaar verwezen is, de eventuele Nederlandse equivalent toegevoegd.