Bibliografie

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
NEN 7510:2011, Medische informatica — Informatiebeveiliging in de zorg
NEN 7512, Medische informatica — Informatiebeveiliging in de zorg — Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling
NEN 7513, Medische informatica — Logging — Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers (in voorbereiding)
NEN-EN 15224, Kwaliteitsmanagementsystemen — EN ISO 9001:2015 voor zorg en welzijn
NEN-EN-ISO 9000:2015, Kwaliteitsmanagementsystemen — Grondbeginselen en verklarende woordenlijst
NEN-EN-ISO 19011, Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen
NEN-EN-ISO 25237:2017, Health informatics — Pseudonymization
NEN-EN-ISO 27799:2016, Health informatics — Information security management in health using ISO/IEC 27002
NEN-EN-ISO/IEC 27000:2017, Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary
NPR-ISO Guide 73:2009, Risicomanagement — Verklarende woordenlijst
NPR-ISO/TR 20514, Health informatics — Electronic health record — Definition, scope and context
NEN-ISO 22857:2014, Health informatics — Guidelines on data protection to facilitate trans-border flows of personal health data
NEN-ISO 31000:2009, Risicomanagement — Principes en richtlijnen
NEN-ISO/IEC 27000:2009 22), Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary
NEN-ISO/IEC 27000:2014 22), Informatietechnologie — Beveiligingstechnieken — Managementsystemen voor informatiebeveiliging — Overzicht en woordenlijst
NEN-ISO/IEC 27001:2005 23), Informatietechnologie — Beveiligingstechnieken — Managementsystemen voor informatiebeveiliging — Eisen
NEN-ISO/IEC 27001+C11+C1+C2:2015, Informatietechnologie — Beveiligingstechnieken — Managementsystemen voor informatiebeveiliging — Eisen
NEN-ISO/IEC 27002+C1+C2:2015, Informatietechnologie — Beveiligingstechnieken — Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging
NEN-ISO/IEC 27003, Information technology — Security techniques — Information security management systems — Guidance
NEN-ISO/IEC 27004, Information technology — Security techniques — Information security management — Monitoring, measurement, analysis and evaluation
NEN-ISO/IEC 27005, Information technology — Security techniques — Information security risk management
NEN-ISO/IEC 38500:2015, Information technology — Governance of IT for the organization
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO, 2016
CBP Richtsnoer Beveiliging van persoonsgegevens, 2013