10   Verbetering

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren

10.1   Afwijkingen en corrigerende maatregelen

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Wanneer zich een afwijking voordoet, moet de organisatie:
 • a) op de afwijking reageren, en indien van toepassing:
  • 1) maatregelen treffen om de afwijking te beheersen en te corrigeren; en
  • 2) de consequenties aanpakken;
 • b) de noodzaak evalueren om maatregelen te treffen om de oorzaken van de afwijking weg te nemen, zodat de afwijking zich niet herhaalt of zich elders voordoet, door:
  • 1) de afwijking te beoordelen;
  • 2) de oorzaken van de afwijking vast te stellen; en
  • 3) vast te stellen of zich gelijksoortige afwijkingen voordoen of zouden kunnen voordoen;
 • c) de benodigde maatregelen implementeren;
 • d) de doeltreffendheid van getroffen corrigerende maatregelen beoordelen;
 • e) zo nodig, wijzigingen aanbrengen in het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
Corrigerende maatregelen moeten passend zijn voor de effecten van de opgetreden afwijkingen.
De organisatie moet gedocumenteerde informatie bewaren als bewijsmateriaal van:
 • f) de aard van de afwijkingen en de vervolgens genomen maatregelen; en
 • g) de resultaten van corrigerende maatregelen.

10.2   Continue verbetering

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
De organisatie moet continu de geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid van het managementsysteem voor informatiebeveiliging verbeteren.