Voorbeelddocument

Voortgangsrapportage informatiebeveiliging

Dit voorbeelddocument bestaat uit een model voor een voortgangsrapportage over informatiebeveiliging. Het in dit document opgenomen statusoverzicht heeft een relatie met het voorbeelddocument Plan van aanpak informatiebeveiliging. In het plan van aanpak worden namelijk de voorgenomen activiteiten vastgelegd. In deze voortgangsrapportage komen de voorgenomen activiteiten terug en kan worden aangegeven hoe het staat met de uitvoering hiervan. Over de realisatie van de beveiligingsmaatregelen kan met een afgesproken frequentie (jaarlijks, halfjaarlijks of per kwartaal) worden gerapporteerd aan de leiding van de organisatie. Het is mogelijk dat de instelling zelf beschikt over rapportagemodellen. Wanneer dit het geval is, kunnen elementen uit dit voorbeelddocument worden verwerkt in het standaardformat voor een (voortgangs)rapportage dat binnen de instelling aanwezig is.

U kunt het gehele document bekijken indien u een jaarabonnement heeft.

Nog geen jaarabonnement?
U kunt voordelig en eenvoudig een abonnement afsluiten voor dit platform. U ontvangt dan direct uw inloggegevens waarmee u de voorbeelddocumenten kunt downloaden.

Voordelen van een abonnement

Naast het gebruik van de voorbeelddocumenten, biedt een abonnement u vele andere praktische functies die u helpen bij het implementeren van de normen NEN 7510, zoals:

  • Toegang tot het praktijkboek:
    Bekijk, download en doorzoek de inhoud van het praktijkboek’ Informatiebeveiliging in zorg’.
  • Risicoanalyses uitvoeren
    Voer objectrisicoanalyses en integrale risicoanalyses uit en krijg op eenvoudige wijze een gestructureerd beeld van alle aandachtspunten.
  • 'Vraag & Antwoord' module
    Stel online uw vragen aan een panel van experts

Bekijk alle functionaliteiten van een abonnement →

Werken met het platform

Bekijk de verschillende functionaliteiten van het platform in de demo-video.