Meerschap

Meerschap

Met een hecht team van professionele systeem- en relatiebeheerders richt Meerschap zich op de eerstelijnsgezondheidszorg, de creatieve industrie, de zakelijke dienstverlening, vastgoed en confectie.

De kracht van Meerschap is kennis. Meerschap is geïnteresseerd in techniek en bereikt meer resultaat door het snappen van de technologie. Onderdeel van dit resultaat is de optimalisatieslag die Meerschap maakt samen met de continue ondersteuning aan de klant. Meerschap maakt zich dus sterk voor vooruitgang en staat voor persoonlijke dienstverlening. Meerschap biedt veiligheid, vertrouwen en continuïteit in een menselijke staat.

Meerschap verzorgt al meer dan twintig jaar het IT-beheer van kleine en middelgrote bedrijven en organisaties in de Randstad. Als bedrijf is Meerschap er dan ook op gericht zeer zorgvuldig om te gaan met de gegevens van haar klanten en begrijpt daarmee ook het belang van de beveiliging van informatie van apothekers, huisartsenpraktijken en gezondheidscentra.

De gezondheidszorg
Meerschap is van mening dat de kwaliteit van de dienstverlening in de zorgsector van groot belang is. Om patiënten het gewenste niveau van dienstverlening te kunnen bieden is het noodzakelijk dat zorgverleners op elk moment over betrouwbare gegevens kunnen beschikken. Tegelijkertijd is het van belang dat gevoelige gegevens niet in de handen van ongeautoriseerde partijen vallen. Dit om de privacy van de patiënt, de zorgverlener en de zorginstelling te beschermen.

NEN 7510
Doordat verschillende partijen zoals patiënten, zorginstellingen, zorgverzekeraars, overheidsinstanties en andere belanghebbenden, een rol spelen bij het verzamelen, opslaan, verwerken en transporteren van gegevens, is het belangrijk om een norm te hebben op het gebied van de volgende punten: gegevensopslag, berichtenopmaak, communicatieprotocollen, definities/ coderingen van termen in de gezondheidszorg en informatiebeveiliging. Hier is NEN 7510 voor opgesteld.

Meerschap wil de gezondheidscentra die zij in haar beheer heeft, helpen bij het implementeren van de norm NEN 7510 voor informatiebeveiliging. De norm biedt namelijk een gemeenschappelijk raamwerk voor het inrichten van informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. Dit gemeenschappelijk raamwerk is nodig met het oog op samenwerking tussen en binnen verschillende organisaties in de gezondheidszorg. Hierbij zijn de zorgspecifieke elementen aangescherpt en is extra aandacht geschonken aan de beheersing van de toegang tot de gegevens.

Met behulp van een functioneel beheerder die door Meerschap wordt ingezet, worden de informatiesystemen gecontroleerd op hun beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.Contact

Sloterweg 1020
1066 CV Amsterdam

T: 020 - 671 53 36
F: 020 - 664 86 01
E: nelmessaoudi@meerschap.nl Noureddine el Messaoudi
E: pjteuns@meerschap.nl Peter Jan Teuns
W: www.meerschap.nl