Kleemans

Kleemans

Kleemans is een adviesbureau op het gebied van kwaliteitsmanagement en certificering. Wij begeleiden organisaties onder andere bij de normen NEN 7510, ISO 27001 en ISO 9001.

Ons adviesbureau is reeds 20 jaar de partner op het gebied van kwaliteitsmanagement en certificering. Onze belangrijkste werkvelden bevinden zich in de ICT, foodsector, zorgsector en logistiek. De laatste jaren zijn de activiteiten bij allerhande mkb-bedrijven in de regio op het gebied van ISO 9001, ISO 27001 en ISO 1400 sterk groeiende.

Vanuit onze expertise op het gebied van integrale bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement en certificeringsbegeleiding helpen wij de ondernemer Bewust Beter te Ondernemen en bij het oplossen van organisatievraagstukken.

Onze kernwaarden omvatten een praktische en persoonlijke aanpak, waarbij we in samenwerking met de klant streven naar een optimaal resultaat voor alle betrokken partijen. Onze ambitie is het opbouwen van een betrouwbare langetermijnrelatie met de klant, netwerkpartners en onze medewerkers, waarbij we de uitdaging aangaan om de verwachtingen te overtreffen.

De kern van onze aanpak is dat we uitgaan van de organisatie zelf en niet van de normen. Daarbij moet een integraal managementsysteem zodanig zijn opgezet dat het als een 'plug-in-model' kan worden gehanteerd.

De basis van onze begeleidingstrajecten bestaat uit het 'samen met de klant' teruggaan naar de bedoeling van de organisatie, door de 'waarom-vraag' te stellen.

Zoals ook in onze missie staat, is het ons doel de ondernemer bewust beter te laten ondernemen.Contact

Kleemans
Bolbergseweg 12a
4854 NG Bavel

T: 0161-745007
E: info@kleemans.nl
W: www.kleemans.nl