Infráccent

Infráccent

Uw bedrijfsinformatie veilig en bovendien altijd en overal beschikbaar! Onze dienstverlening spitst zich vooral toe op Informatie Risk management, Applicatie- en Infrastructuur Security Service, Storage en Virtualisatie.

Wij doen dit op basis van consultancy, projecten en managed services. Wij hebben specifiek voor NEN 7510 een managementdienst ontwikkeld, waarmee u NEN 7510 snel en efficiënt kunt implementeren. Infráccent levert hierbij een unieke aanpak waarbij u het proces voor het structureel verbeteren van de betrouwbaarheid van uw informatievoorziening op gang brengt en in stand houdt.

Infraccent Consultancy

Diensten en oplossingen
We helpen u bij het realiseren van veilige, toegankelijke en beheersbare ICT-infrastructuren op de volgende aandachtsgebieden:

ICT Infrastructuren

Beveiliging

Consolidatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Architectuur en ontwerp

Risico analyses

Virtualisatie

Beveiliging- en implementatieplannen

Server Based Computing

Security policies

Voice over IP

Security architecturen

System en Network management

Security management

 

Continuïteit management

 

Attack & Penetratietesten

 

Security componenten als:

Intrusion Prevention en Content Security
SSL VPN
Firewall
WEB Services Security
Vulnerabilty scanning
Smartcard & PKI


De dienstverlening van Infraccent op de bovengenoemde onderwerpen is: consultancy, projectmanagement, interimmanagement, ontwerp, implementatie en beheer, audit en rapportage, en managed services.

Infraccent investeert veel in diepgaande expertise en ervaring over de hiervoor genoemde onderwerpen. Wij herkennen de complexiteit van ICT-infrastructuren als geen ander en kunnen u helpen om samen met u:

  • het huidige ICT-landschap te inventariseren, waarbij het uitgangspunt de bedrijfsprocessen van uw organisatie zijn en de mate waarin deze bedrijfsprocessen afhankelijk zijn van de informatiesystemen;
  • te inventariseren welke eisen u stelt aan de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid (exclusiviteit) en de integriteit van uw informatiesystemen;
  • vast te stellen tegen welke dreigingen u zich moet beschermen;
  • te bepalen uit welke componenten uw informatiesystemen bestaan;
  • de gewenste omgeving in kaart te brengen: Met andere woorden: wat wilt u bereiken op de korte, middellange en langere termijn (roadmap).
Op basis van de voorgaande inventarisatie zullen wij een functioneel en technisch ontwerp van de gewenste ICT-infrastructuur beschrijven en een concreet migratieplan neerleggen. Desgewenst kunnen wij voor u de implementatie verzorgen en ervoor zorgdragen dat het beheer geborgd is. U kunt natuurlijk ook gebruikmaken van onze auditdiensten. Met behulp van onze auditdiensten krijgt u een onafhankelijk oordeel en advies van de huidige status van uw ICT-Infrastructuur en beveiliging. Het resultaat van deze audit wordt samengevat in een rapportage. Vervolgens worden de resultaten gepresenteerd in een workshop met alle betrokkenen, omdat ervaring leert dat de discussie over de resultaten net zo waardevol zijn als de resultaten zelf.

We merken ook dat relaties ons steeds meer inschakelen om te sparren over bepaalde onderwerpen, om gespecialiseerd advies te geven of bij de begeleiding in complexe RFI- en RFP-trajecten. Speciaal hiervoor heeft Infraccent Consultancy een kennismanagementovereenkomst (KM-overeenkomst) ontwikkeld. In de praktijk betekent een KM-overeenkomst voor u dat u de beschikking heeft over gegarandeerde diepgaande expertise. De exacte inhoud van de overeenkomst wordt in samenspraak met u vastgesteld.

 

Infraccent Solutions

Door gebruik te maken van zowel Open Source als commerciële producten is Infraccent Solutions in staat om oplossingen te bieden die, afhankelijk van type en grootte van uw organisatie, bedrijfseconomisch verantwoord zijn.

Diensten en oplossingen
We helpen u bij het realiseren van veilige, toegankelijke en beheersbare ICT infrastructuren op de volgende aandachtsgebieden: veilige toegang, beveiligen van informatie, centralisatie en consolidatie, uitwijk en beschikbaarheid en voice over IP.

Wij bieden u concrete, snel te realiseren oplossingen aan, gebaseerd op de producten van de marktleiders en het Open Source alternatief.
Onderwerp

Product/ oplossing

Open Source alternatief

Firewall, VPN

Juniper Netscreen

aXsGuard

Linux IP tables

SSL VPN

Juniper Netscreen

Portwise

SSL Explorer

Open VPN

Strong Authentication

RSA

Vasco

PKI

Open Radius

Content Security:

Antivirus

 

AntiSpam

Content/ Url filtering

Anti Spy/adaware

 

E-Safe Aladdin

Kaspersky

E-Safe Aladdin

E-Safe Aladdin

E-Safe Aladdin

 

ClamAV

 

Spamassasin/ Razor

DansGuardian

Hitman Pro

Intrusion Detection/ Prevention en Vulnerability Scanning

Juniper ISG

Tipping Point

WebInspect

Snort

Snort Inline

Nessus

Data Security

Safeboot

PKI

(Open) PGP

Systeem- en data integriteit

Tripwire

(Open) Tripwire

Identity Management

Novell

Evidian

Niet van toepassing

Voice over IP

Mitel

Siemens

Asterisk

 
Infraccent Managed Services
Het beheren van uw Firewall, Anti-Virus/SPAM/Spyware, Content Security en VPN is vaak en complexe aangelegenheid. Dit geldt zowel voor het uitvoeren van wijzigingen, het doorvoeren van updates als het analyseren van de logging als de events. Infraccent Managed Services kan u hierbij ondersteuning op maat bieden. Dat wil zeggen dat u aangeeft welke additionele dienstverlening u wenst (bijvoorbeeld derde lijns support of het doorvoeren van wijzigingen) en wij bieden u de gevraagde ondersteuning op maat aan. Desgewenst kunt u het beheer ook volledig bij Infraccent neerleggen.


Contact

Infráccent BV
Hardwareweg 5c
3821 BL Amersfoort
T: 033 - 456 57 08