CAM IT Solutions

CAM IT Solutions

Cam IT Solutions is actief in een aantal sectoren, waaronder de gezondheidszorg (40% van de omzet), woningcorporaties en (semi) overheid. Binnen de gezondheidszorg onderhoudt Cam IT Solutions relaties met diverse instellingen waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingsinstellingen, huisartsenposten.

De ICT-oplossingen sluiten goed aan op de gezondheidszorg, omdat deze voorzien in een goed te beheren en controleren ICT-infrastructuur waarin met beperkte middelen en mensen aan groeiende eisen wordt voldaan. Onze ruime ervaring in de gezondheidszorg heeft ertoe geleid dat we weten wat er binnen de gezondheidsinstellingen leeft en welke beperkingen en uitdagingen er zijn in operationele en financiƫle middelen, ICT-kennisniveau en samenwerking met leveranciers van zorgapplicaties.Contact

CAM IT Solutions
Edisonbaan 6
3439 MN Nieuwegein

T: 030 6005030
F: 030 6005040
W: www.cam.nl