BDO IT Audit & Security

BDO IT Audit & Security

BDO IT Audit & Security helpt u bij het inrichten en beoordelen van uw informatievoorziening. Wij zijn gespecialiseerd in het inschatten van risico's en het selecteren van passende beveiligingsmaatregelen en vervolgens aantoonbaar maken van de werking van deze maatregelen.

U heeft al de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen, maar wat is de volgende stap? Hoe toont ú aan dat uw informatiebeveiliging op orde is? Wij staan u bij in het meten van uw maatregelen aan de NEN 7510-standaard en begeleiden u naar NEN 7510-certificering.

Met het niet voldoen aan NEN 7510-normering loopt uw instelling hoe dan ook risico's. Een slechte informatiebeveiliging kan leiden tot een lagere kwaliteit zorgverlening aan de patiënt, het aantasten van het imago van de organisatie en het riskeren van claims of verlies van marktaandeel ten opzichte van concurrenten die mogelijk wel aan de normering voldoen. De baten van een goede informatiebeveiliging zijn dan ook genoeg om een business case te hebben, ook al is het niet altijd makkelijk te wegen wat de kosten en de baten zijn van informatiebeveiliging.

BDO IT Audit & Security kan u op de volgende manieren bijstaan:

  • Quickscan NEN 7510. Een inventariserend onderzoek dat u op pragmatische wijze een snel inzicht geeft in hoeverre uw organisatie voldoet aan de principes van de NEN 7510-norm. Wij leveren u een heldere nulmeting met een realistisch voorstel voor stapsgewijze verbetering van uw informatiebeveiliging;
  • Begeleiding bij de implementatie van een stelsel van beheersingsmaatregelen gericht op informatiebeveiliging;
  • Audit en certificering tegen de NEN 7510-normering.

Meer informatie:
Factsheet quickscan NEN 7510

BDO IT Audit & Security helpt u bij het inrichten en beoordelen van uw informatievoorziening. Wij zijn gespecialiseerd in het inschatten van risico's en het selecteren van passende beveiligingsmaatregelen en vervolgens aantoonbaar maken van de werking van deze maatregelen. Onze organisatie bestaat uit een enthousiast team met van junior tot partner grote betrokkenheid bij onze klanten. Wij bieden u graag zekerheid over de inzet en de kwaliteit van uw IT. Wij beschikken over geregistreerde IT-auditors (RE) met ruime ervaring en expertise bij zorginstellingen.

De BDO Branchegroep Zorg is een multidiciplinair team als onderdeel van BDO Accountants & Adviseurs. De werkzaamheden van de BDO Branchegroep Zorg bestaan onder andere uit controle- en adviesopdrachten bij diverse zorginstellingen zoals ziekenhuizen, privéklinieken, AWBZ-instellingen en huisartsenposten.Contact

BDO IT Audit & Security
T: 088-BDO IT AC (088 236 48 22)
E: it@bdo.nl
W: www.bdo.nl/it

BDO Branchegroep Zorg
T: 088 236 48 03
E: zorg@bdo.nl
W: www.bdo.nl/zorg